Kommande program:


Göteborgs stiftshistoriska sällskap

inbjuder tillsammans med

Föreningen Göteborgs kyrkliga stadsmissions
vänner

till

HÖSTMÖTE

lördagen den 30 september 2017
kl 13.00
i Göteborgs kyrkliga stadsmission,
Stigbergsliden 6

EBBE HAGARD 100 ÅR

Den 30 september 2017 skulle hovpredikanten och prosten Ebbe Hagard ha fyllt 100 år. Detta vill vi uppmärksamma med ett program kring Ebbes person och insatser.

13.00 "Ebbes hörna" - Göteborgs kyrkliga stadsmission
Ingela Österström Ekberg

13.30 "Intryck av Ebbe". Minnen från fem år som Ebbe
Hagards adjunkt. Uppläsning ur några böcker av
Ebbe Hagard.
Professor Anders Jarlert

14.15 Kaffe

Alla hjärtligt välkomna! Tag gärna med någon intresserad vän!

Medlemsavgiften 50 kr (700 för ständigt medlemskap) kan sättas in på
plusgiro 496 34 42 – 1, Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Uddevalla.

 
 

 

 


Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem