Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap

Göteborgs stifts herdaminne, del II, har kommit ut.
Bilder från releasen finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen i Hishult och Knäred finns här!

 • Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap stiftades den 11 september 1985. Sällskapet har till uppgift att väcka och samordna intresset för kyrkohistoriska studier rörande Göteborgs stift och dess församlingar.

 • Sällskapet anordnar symposier, föredrag och studiebesök. Den stiftshistoriska dagen i slutet av sommaren brukar vara förlagd till någon av stiftets församlingar. Även vid höstmötet brukar vi gästa någon församling. Årsmötet i början av året brukar äga rum i Göteborg.

 • Sällskapet ger ut en skriftserie. Hittills har 14 skrifter utkommit i denna serie. Här är listan över skrifterna.

 • Sällskapet har till uppgift att främja arbetet med Göteborgs Stifts Herdaminne.

 • Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Avgift för ständigt medlemskap är 700 kronor.  Ordförande:
  Professor Anders Jarlert
  E-post:
  Anders.Jarlert [snabel-a] teol.lu.se

  Vice  ordf. och sekreterare:
  Prosten Anders Brogren
  E-post:
  anders [snabel-a] brogren.nu

  Kassör:
  Pastor Anders Eliasson
  E-post:
  anders.eliasson [snabel-a] svenskakyrkan.se


  Övriga ledamöter i styrelsen:
  Adjunkt Monica Cervin
  Intendent Agneta Hermansson
  Kyrkoherde Olle Hjortzberg-Nordlund
  1:e arkivarie Bengt Sjögren

  Arkivassistent Ann-Britt Johansson
  Ersättare:
  Direktör Åke Bendix
  Klockare Sture Svengren
  Teol. dr Ingvar Bengtsson

Första bandet av
Göteborgs Stifts Herdaminne
1620-1999

finns att köpa i bokhandeln
eller genom AdLibris.


Bilder från releasen av Göteborgs stifts herdaminne, del II, finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen i Hishult och Knäred finns här!

Bilder från årsmötet 2014 i gamla biskopshuset finns här!

Bilder från höstmötet i Hyssna och Seglora finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 2013 i Jörlanda finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen i Onsala 2012 finns här!

Bilder från årsmötet i nybyggda Landsarkivet 2012 finns här!

Bilder från stiftshistoriska dagen 2011 i Släp finns här!

Bilder från årsmötet i Björkekärr den 16 april 2011 finns här!

Bilder från 25-årsjubileet den 15 september 2010 med presentation av herdaminnet finns här!

Bilder från årsmötet den 17 april 2010 finns här!

Bilder från den stiftshistoriska dagen 2009 finns här!

Bilder från årsmötet den 12 april 2008 i Björlanda finns här!

Bilder från höstmötet 2007 i Abild och Drängsered finns här!

Här är bilder från vår utflykt till Adrian Petersonkyrkor i Bohuslän den 18 augusti 2007!

Här är bilder från vårt årsmöte i Askim den 28 april 2007!

Här är rapporter från
stiftshistoriska symposier!

Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem
Gruvelig Leverans från ELiT.NET —» Amazing ——  Elit © ²ºº³ All Rights Reserved