Rättelser till
Göteborgs stifts herdaminne

Bildarkiv

Program 2024

Verksamhetsberättelse 2023-24

 

Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap

   

 • Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap stiftades den 11 september 1985. Sällskapet har till uppgift att väcka och samordna intresset för kyrkohistoriska studier rörande Göteborgs stift och dess församlingar.

 • Sällskapet anordnar symposier, föredrag och studiebesök. Den stiftshistoriska dagen i slutet av sommaren brukar vara förlagd till någon av stiftets församlingar. Även vid höstmötet brukar vi gästa någon församling. Årsmötet i början av året brukar äga rum i Göteborg.

 • Sällskapet ger ut en skriftserie. Hittills har 15 skrifter utkommit i denna serie. Här är listan över skrifterna.

 • Sällskapet har till uppgift att främja arbetet med Göteborgs Stifts Herdaminne.

 • Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Avgift för ständigt medlemskap är 700 kronor.

 • Bilder från verksamheten finns här!.  Ordförande:
  Professor Anders Jarlert
  E-post:
  anders.jarlert[snabel-a]ctr.lu.se

  Vice  ordf. och sekreterare:
  Prosten Anders Brogren
  E-post:
  anders[snabel-a]brogren.nu

  Kassör:
  Pastor Anders Eliasson
  E-post:
  anders.eliasson[snabel-a]svenskakyrkan.se


  Övriga ledamöter i styrelsen:
  Intendent Agneta Hermansson
  Kyrkoherde Olle Hjortzberg-Nordlund
  Klockare Sture Svengren
  Teol. dr Ingvar Bengtsson


  Ersättare:
  Arkivarie Ulf Andersson
  Domkyrkororganist Bengt Nilsson
  Kicki Johansson

 

Startsida | Kommande program | Skriftserien | Anmälan som medlem
Gruvelig Leverans från ELiT.NET —» Amazing ——  Elit © ²ºº³ All Rights Reserved